RUMUNJ

Bruce Benderson

Za "Rumunja" Bruce Benderson kaže da nije roman, već dnevnik: istinita priča o homoseksualnoj aferi u Rumunjskoj krajem devedesetih, priča o opasnoj i nestabilnoj vezi američkog boema i neprivilegiranog istočnog Balkanca. Sve što je napisano je istina: i taj neboder u Sibiu, i svi ti rođaci, i taj pokvarni televizor s praznim limenkama.

Benderson je čak napisao i ono što je kanio prešutiti: udarce i batine koje je znao dobiti od Romulusa kad bi ga u krivom trenutku pokušao zagrliti ili poljubiti.“ Dragan Jurak, Moderna vremena Info

Pročitaj kritiku!