Lucía Lucía Etxebarr?a
Lucía Etxebarria ro?ena je 1966. u Bermeu. Studirala jer knji?evnost i novinarstvo u Madridu. Prije nego što se profesionalno posvetila pisanju, desetak je godina radila kao konobarica, prevoditeljica, redaktorica i predstavnica za tisak.

Do sada je napisala nekoliko romana: Ljubav, znati?elja, prozac i sumnje (1997.), Beatriz i nebeska tijela za koji je 1998. dobila nagradau Nadal, te Mi koje nismo kao druge (1999.). Osim romana, objavljuje eseje i pjesme, a sudjelovala je i u pisanju scenarija za nekoliko filmova. Svojim je djelima izazvala brojne polemike. Sveu?ilište u Aberdeenu dodijelilo joj je po?asni doktorat za knji?evnost.

Za roman O svemu vidljivom i nevidljivom 2001. dobila je nagradu Primavera koju je izdava?ka ku?a Espasa Calpe i udruga Ambito Cultural dodjeljuju kako bi promicale roman kao jedan od temeljnih oblika umjetni?kog izra?avanja nešega doba. Nakon opse?nog istra?ivanja, 2002., zajedno s knji?evnom kriti?arkom S.Núñez Puente, objavila je intrigantnu knji?evno-feministi?ku studiju U naru?ju ?ene fetiša, a 2003. i zbirku proza - Sasvim obi?na ljubavna pri?a.

2004. godine, u konkurenciji više od 400 romana koji su pristigli na natje?aj, za roman Un Milagro en equilibrio osvojila najugledniju španjolsku knji?evnu nagradu - Premio Planeta. Extebarrijina djela prevedena su na ?etrnaest jezika, a španjolska ju javnost smatra najkontroverznijom suvremenom spisateljicom. Obo?ava ?ivotinje, vegeterijanka je i ?ivi u Madridu.