Corinne Corinne Maier
Corinne Maier (40) psihoanaliti?arka je i ekonomistica, ali i autorica nekoliko publicisti?kih djela ("Laca san peine", 2002., "Casanova ou la loi du desir", 2002., "Le General de Gauelle a la lumiere de Jacques Lacan", 2001. itd.).

Zaposlena je u Odjelu istra?ivanja i razvoja u dr?avnoj tvrtki za proizvodnju i distribuciju elektri?ne energije. Kada je ovoga prolje?a objavila "Dobar dan, lijenosti" ili "O umije?u i potrebi zabušavanja na poslu", nije ni sanjala da ?e izazvati pregršt najkontraverznijih reakcija javnosti.

Mnogi su je optu?ili da "pljuje u tanjur iz kojega jede", uprava njezine vlatite tvrtke pokrenula je disciplinski postupak protiv nje, a sindikati su je uzeli u zaštitu. Sve je to doprinjelo da "Dobar dan, lijenosti", ove jeseni, zauzme vrh na ljestvici najprodavanijih knjiga u Francuskoj i postane temom svih svjetskih medija.