Sarah Sarah Dunn
Sarah Dunn (ro?ena 1969. u Arizoni) diplomirala je na Sveu?ilištu u Pennsylvaniji, pet godina pisala je scenarije i radila kao koproducentica za popularne TV-serije - "Murphy Brown", "SpinCity" i "Veronica's Closet". "Prava ljubav" njezin je prvi roman, preveden i objavljen u dvadesetak zemalja, a filmska prava kupio je Universal Pictures.