Víctor Víctor ?lamo de la Rosa
Víctor Álamo de la Rosa rodio se 1969. u Santa Cruzu na otoku Tenerife.


Objavio je nekoliko zbirki poezije i više romana ("El humilladero", 1994., "El naufragio de los mapas", 1998., "Campiro que", 2001.).


Godina suše prvotno je objavljena na portugalskom, u Brazilu 1997., potom u Venezueli, a tek, nakon što je roman do?ivio velik uspjeh u Ju?noj Americi, 2000. godine i u Španjolskoj.


De la Rosino pisanje osvojilo je i kritiku i publiku, tako da ga danas smatraju jednim od najtalentiranijih španjolskih pisaca mla?e generacije, što je na neki na?in potvrdio i nobelovac José Saramago napisavši predgovor ovom ?udesnom romanu.