Nedžma Nedžma
Autorica je ?etrdesetogodišnjakinja i ?ivi najvjerojatnije u Maroku. Kako bi se zaštitila od mogu?ih pritisaka islamista, poslu?ila se pseudonimom - "Ned?ma". To ime u magrebskoj kulturi asocira na kultno djelo Ned?ma (1956.) eminentnog al?irskog knji?vnika Kateba Yacinea, u kojem glavna junakinja, osim što je zanosna i strastvena ?ena, simbolizira i traganje Al?ira za vlastitim identitetom.

U intervjuu New York Timesu Ned?ma je izjavila:”Badem nikada ne bih mogla objaviti u nekoj arapskoj zemlji, gdje muško pod?injavanje ?ena nije Bo?je ili Prorokovo djelo, ve? tuma?enje sve?enika koji vode islam namjesto Boga.”