William William Reymond
William Reymond, francuski novinar i publicist objavio je nekoliko uspješnica: "JFK, autopsija dr?avnog zlo?ina ( JFK, autopsie d`un crime d`État)"; "JFK, poslijednji svjedok (JFK, le dernier témoine)"; "Mafija, d.o.o. - tajne organiziranog kriminala (Mafia S.A.- les secrets du crime organizé)", "Bush-land" (2000-2004) itd.