Antonio Antonio TabucchiAntonio Tabucchi (Pisa, 1943.) ugledan je talijanski pisac i intelektualac europske i svjetske reputacije, dobitnik mnogobrojnih nagrada i priznanja te autor djela prevedenih na više od trideset jezika. Na talijanskoj se knji?evnoj sceni pojavio 1975. zapa?enim romanom Piazza d`Italia, a do danas je objavio dvanaest romana, nekoliko zbirka pri?a, eseja i sje?anja.

Zamašan dio svoje stvarala?ke energije posvetio je djelu velikog portugalskog pjesnika Fernanda Pessoe ?iji je opus godinama prevodio na talijanski jezik, a Pessoa je postao i likom dramskoga teksta "Neostvareni dijalozi" (I dialoghi mancati,1988.) te romana "Posljednja tri dana u ?ivotu Fernanda Pessoe" (Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa,1994.). Iste godine objavio je roman "Sostiene Pereira" za koji je primio nagrade Campiello i Scanno te Nagradu za europsku knji?evnost Jean Monnet.

Protagonist toga romana, novinar za vrijeme Salazarove diktature u Portugalu, postao je simbolom slobode tiska u srazu s politikom i antidemokratskim re?imom. Talijanska opozicija ga je, za vrijeme izbora, isticala kao svoje oru?je protiv kontroverznog magnata Silvija Berlusconija. Roman, s kojim zapo?inje i Tabucchijev aktivan politi?ki anga?man, na neki na?in postaje glasnogovornikom ljevi?arske Europe. Re?iser Roberto Faenza je 1995. snimio film s Marccelom Mastrojanijem u ulozi Pereire.

I u narednim djelima Tabucchi ?esto tematizira i problematizira ulogu pisca i intelektualca u suvremenom društvu, ?ija je zada?a sumnjati u savršenstvo, jer svako savršenstvo generira ideologiju i totalitaristi?ke ideje, a demokracija nikako nije stanje savršenstva. Zanimljiva je njegova polemika s Umbertom Ecom, o ulozi intelektualca u ?ivotu jedne zemlje, koja mu je poslu?ila za knjigu eseja "Platonov gastritis" ("La Gastrite di Platone", 1998.).

Osim posve osobitog mjesta koje zauzima u knji?evnim krugovima mati?ne zemlje, Tabucchi ve? dugi niz godina ne prestaje nizati priznanja i u inozemstvu (Europska nagrada za knji?evnost Aristeion (1997.), nagrada Nossack Akademije u Leibnizu; Europäischer Staatpreis u Austriji; Premio Hidalgo u Španjolskoj...).

"Tristano umire" (2004.), posljednji objavljeni Tabucchijev roman, kruna je njegova dugogodišnjeg spisateljskog rada. Rije? je o duga?kom solilokviju ?ovjeka na samrti, ?ovjeka koji pokušava ispri?ati svoj ?ivot piscu kako bi ga potonji mogao ponovo o?ivjeti u knji?evnom djelu.