Allison Allison Pearson
Allison Pearson (42) ro?ena je u Walesu, studirala je engleski jezik na Sveu?ilištu u Cambridgeu. Za svoj novinarski rad je dobila Britansku novinarsku nagradu: 1993. za kritiku, a 2001. za intervju. Kolumnistica je Londonskog Evening Standarda. ?ivi u New Yorku s mu?em i dvoje male djece.

"Kad sve to stigne?" njezin je prvi roman.