Tom Tom McCarthy
Tom McCarthy rodio se 1969. u Londonu. Studirao je engleski u Oxfordu. Nakon nekoliko godina provedenih u Pragu odlazi u Amsterdam gdje radi kao urednik kulture u ?asopisu Time Out. Po povratku u Britaniju radi na televiziji i ure?uje magazin Mute.

Svoj prvi roman Ostatak objavljuje kod pariškoga nezavisnog nakladnika Metronome Press, nakon ?ega roman postaje hit na webzinima, a uskoro i kultni roman po mišljenju svih relevantnih kriti?ara.

Uz mnoge pri?e, eseje, kriti?ki intonirane knji?evne i filozofske ?lanke, koje objavljuje u britanskim tiskovinama, 2006. publiciran mu je esej Tintin and the Secret of Literature (Granta), a za godinu dana i drugi roman Men in Space.
Utemeljitelj je Me?unarodnoga nekronauti?kog društva, avangardne mre?e ?ije je publikacije, proklamacije i performanse Untitled Magazine opisao kao najsveobuhvatniju totalnu umjetnost koju smo vidjeli zadnjih godina.


McCarthy trenuta?no dr?i kolegij Katastrofa na postdiplomskom studiju na London Consortiumu.