Tamara Tamara Jadrej?i?
Tamara Jadrej?i? rodila se 1964. u Kopru. Diplomirala je komparativnu knji?evnost i talijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1992. ?ivi u Italiji (Rim i Milano), gdje je radila kao novinarka (RAI televizija i RAI INTERNATIONAL radio) i kao prevoditeljica. 2004. odlazi u New Yorku, trenuta?no piše za Jutarnji list i za neke internetske portale.

Zarobljenici rata je njezina prva objavljena proza u Hrvatskoj. Za tu zbirku pri?a dobila je 2003. godine talijansku knji?evnu nagradu Italo Calvino, koja se dodjeljuje za najbolje neobjavljeno prozno djelo. Tako je postala prvi autor ovjen?an tom nagradom a da mu talijanski nije materinski jezik.

“... autorica je uspjela govoriti o ratu, a da ga ne imenuje, gledaju?i ga o?ima onih kojima nije jasno što im se doga?a, pa do?ivljavaju tragediju kao anomaliju svagdašnjice.“
Iz izvješ?a ?irija prilikom dodjele nagrade Calvino za 2003. godinu