Alice Alice MunroAlice Munro (1931.) ro?ena je u Winghamu (Ontario) u Kanadi. Ve? kao studentica po?inje objavljivati kratke pri?e po ?asopisima, a 1968. dobiva svoju prvu Guvernerovu nagradu – najpresti?niju kanadsku knji?evnu nagradu – za zbirku pri?a Dance of the Happy Shades. Guvernerovu nagradu dobila je još i 1978. za zbirku Who Do You think You Are? te 1986. za The Progress of Love.

Dvostruka je dobitnica i va?ne Gillerove nagrade – 1998. za zbirku The Love of a Good Woman i 2004. za Runaway, zbirku koja je dobila i nagradu Commonwealth Writers Prize (2005.).


Godine 2009. Alice Munro dobiva nagradu Man Booker International za ?ivotno djelo, nagradu koju mnogi kriti?ari nazivaju »kompetentnom alternativom« Nobelovoj, a koja se dodjeljuje svake dvije godine i za koju u izbor ulaze pisci iz cijelog svijeta kojima su djela prevedena na engleski jezik.

Objavila je više od 14 zbirki pri?a i jedan roman (Lives of Girls and Woman) i slovi za jednu od najboljih kanadskih knji?evnica uop?e.

Ocjenjiva?ki sud obrazlo?io je svoju odluku o dodjeljivanju nagrade Man Booker International Alice Munro ovim rije?ima: »A. Munro uglavnom je poznata kao autorica pripovijedaka, ali svaka njezina pri?a ima dubinu, mudrost i preciznost za kakve mnogim romanopiscima treba cijeli vijek. ?itati Munro zna?i svaki put saznati nešto o ?emu nikad prije niste mislili.«

"Kad ?itam pri?e Alice Munro, dovodim se u stanje tihe refleksije i razmišljam o vlastitom ?ivotu: o odlukama koje sam donio, stvarima koje jesam ili nisam napravio, o tome kakva sam osoba, o neizbje?nosti smrti. Munro je jedna od one ša?ice pisaca – nekih ?ivih, ali uglavnom pokojnih – na koje mislim kad ka?em da je knji?evnost moja religija. Dok god sam uronjen u pri?u Alice Munro, iskazujem nekom posve izmišljenom liku isto ono sve?ano poštovanje i tiho, ali duboko zanimanje koje iskazujem i samom sebi u svojim najsvjetlijim trenutcima kao ljudsko bi?e." Jonathan Franzen