Wyn Wyn Derbyshire
Wyn Derbyshire najprije se školovao za kemi?ara stekavši doktorat na Sveu?ilištu u Cambridgeu prije no što je postao odvjetnik. Trenutno radi kao partner u londonskoj odvjetni?koj tvrtki SJ Berwin, a ve? godinama zanima se za ?ivote poslovnih magnata i financijska pitanja op?enito. ?ivi sa suprugom i k?eri u gradu St Albans u grofoviji Hertfordshire.