Elfriede Elfriede JelinekElfriede Jelinek ro?ena je 1946. u Mürzzuschlagu (Štajerska) od majke austrijske katolkinje, pripadnice visoke gra?anske klase i oca (in?injera i autodidakta) ?eškog ?idova koji je u Be? stigao iz skromne ali obrazovane sredine. Predestinirana ( po majci) da postane virtuozna glazbenica 1950. upisuju je u Katoli?ki institut Djevice Marije Sionske u Be?u, gdje po?inje u?iti balet i francuski, a sa sedam godina zapo?inje poha?ati i satove violine, glasovira i pjevanja. Od 1960. na Konzervatoriju grada Be?a studira orgulje i blokflautu, a kasnije studira kompoziciju. 1964. u Be?u po?inje studirati teatrologiju i povijest umjetnosti.

1971. diplomirala je orgulje. Bila je aktivna u studentskom pokretu, a i kasnije se ?esto pojavljuje u ulozi anga?irane autorice. Ve? tijekom studija javlja se u knji?evnim ?asopisima sa zanimljivom lirikom, a njena radio drama "Kad sunce za?e za mene je ve? kraj radnog dana" - "Wenn die Sonne sinkt ist für mich schon Büroschluß" (1974.) proglašena je radio - dramom godine. 1975. izlazi roman Ljubavnice - Die Liebhaberinnen. Autorica se okre?e kriti?kom prikazivanju društva i odnosa me?u spolovima iz ?enske perspektive. Mediji na temelju ?estih autori?inih javnih istupa prenaglašavaju provokativnost njena pisanja, pa usljed toga briljantnost stila i inovativnost pripovjednog i dramati?arskog postupka katkada s nepravom dospijevaju u drugi plan.

Elfriede Jelinek ne zazire od zadiranja u krajnje osjetljive teme, a kombiniranjem raznih pripovjeda?kih i dramskih tehnika (monta?a, kola?iranje, unutarnji monolog) ostvaruje osebujan stil koji je nerijetko na granici prevodivosti. Kruna njena knji?evnog stvaralaštva nedvojbeno su romani "Pijanistica" - "Die Klavierspielerin" (1983.), "Naslada" - "Lust" (1983.) i "Djeca mrtvih" - "Die Kinder der Toten" (1995.) Osim kod nas ve? uprizorene drame "Što se dogodilo nakon što je Nora napustila svoga mu?a ili potpornji društava" - "Was geschah nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder die Stützen der Gesellschaften" (1977.) napisala je više izvrsnih drama me?u kojima se isti?u "Clara S." (1982.), "Burgtheater" (1986.), "Totenauberg" (1992.), "Odmorište" - "Raststätte" (1997.), "On ne kao on" - "Er nicht als er" (1998.), "Sportski komad" - "Ein Sportstück" (1998.) i dr.

Za svoj knji?evni rad autorica je dobila brojne nagrade i priznanja. 1998. primila je presti?nu Büchnerovu nagradu, a 2002. dodijeljena joj je ugledna Heineova nagrada kojom se osim literarne vrijednosti aludira i na autori?in socijalni anga?man i kriti?ko promišljanje vremena u kojem ?ivimo.