Jean Jean Am?ry
Jean Améry ro?en je 31.10.1912. u Be?u. Studira knji?evnost i filozofiju. Godine 1938. emigrirao je u Belgiju. Sudjelovao je u pokretu otpora. Uhi?en 1943., ispitivan i mu?en u tvr?avi Fort Breendonk u Belgiji, dvije godine zato?enik je koncentracijskog logora. Nakon 1945. ?ivi u Bruxellesu kao slobodni pisac.

Godine 1970. dobiva Nagradu njema?kih knji?evnih kriti?ara, 1971. nagradu Bavarske akademije lijepih umjetnosti, a 1977. knji?evnu nagradu Lessing Slobodnog i hanzeatskog grada Hamburga.

Me?u njegovim djelima posebno se isti?u „S onu stranu krivnje i zadovoljštine“, knjiga u kojoj autor govori o iskustvima boli i patnje iz koncentracijskog logora, te knjiga „Di?i ruku na sebe“.

Jean Améry oduzeo si je ?ivot 1978. u Salzburgu.