K. Passig i Aleks Scholz K. Passig i Aleks Scholz
Kathrin Passig, ro?ena je 1970., ?ivi u Berlinu. Suosniva?ica je “Zentral Intelligenz Agentur” i urednica bloga “Riesenmaschine”, koji je 2006. godine dobio Nagradu Grimme Online. Iste godine dobila je u Klagenfurtu i Nagradu Ingeborg Bachmann. Godine 2007. objavila je s Alexom Scholzom Leksikon neznanja, 2008. Dinge gereglt kriegen – ohne einen Funken Selbstdiziplin  (zajedno s Saschom Lobom). Obje knjige postale su bestseleri.

Aleks Scholz, ro?en je 1975., astronom je i dobitnik Schroedingerove stipendije, na “Institute for Advances Studies” u Dublinu. Bavi se nastankom i razvojem zvijezda i planeta. Urednik je bloga “Riesenmaschine”. S Kathrin Passig objavio je 2007. Leksikon neznanja.