Boris Boris Peri?
BORIS PERI?, ro?en 1966. u Varaždinu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao germanistiku i filozofiju. Bavi se književnoš?u, književnim i znanstvenim prevo?enjem te novinarstvom. Radio u više javnih glasila, obra?uju?i teme iz kulture, unutarnje i vanjske politike. Prozna djela i prijevode s njema?kog, hrvatskog, engleskog, francuskog i talijanskog objavljivao u hrvatskom i inozemnom tisku. Živi i radi u Zagrebu kao samostalni umjetnik.