Dražen Dražen Ilin?i?
DRA?EN ILIN?I? - ro?en 10. svibnja 1962. godine u Zagrebu. Diplomirao engleski jezik i knji?evnost te komparativnu knji?evnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio kao dugogodišnji novinar i filmski kriti?ar Ve?ernjeg lista, poslije prešao na Hrvatsku televiziju, u ?ijoj emisiji Pola ure kulture sudjeluje
od samoga po?etka. Objavio roman Berlinski ru?nik (2006) i pripovjednu zbirku Najkra?e pri?e (2008). Scenarist i redatelj dokumentarnog filma Amato (2008).