Ingeborg Bachmann, Paul Celan Ingeborg Bachmann, Paul Celan
INGEBORG BACHMANN (1926 - 1973), spada me?u najzna?ajnije spisateljice njema?koga govornog podru?ja dvadesetog stolje?a. Ro?ena je u Klagenfurtu u Koruškoj. Studirala je filozofiju, germanistiku, pravo i psihologiju u Be?u, Grazu i Innsbrucku. Za prvu zbirku pjesama Die gestundete Zeit iz 1953. dobija nagradu Grupe 47. Od te godine ?ivi u Zürichu i Rimu. I ostala su joj djela nagra?ivana uglednim knji?evnim nagradama, od nagrade Njema?ke kritike do nagrade Georg Büchner. Objavila, pored ostaloga, zbirku pjesama Anrufung des großen Bären, roman Malina, zbirku pripovjedaka Das dreißigste Jahr, radijske igre Ein Geschäft mit Träumen i Der gute Gott von Manhattan, eseje Ein Ort für Zufälle, itd. Umrla je 1973. u tragi?nim okolnostima, u po?aru u svojem stanu u Rimu.

PAUL CELAN (1920 - 1970), pjesnik, esejist i prevoditelj, jedan je od najzna?ajnijih europskih pjesnika dvadesetog stolje?a. Ro?en je kao Paul Antschel u ?ernovicama, u Bukovini, koje su tada bile dio Rumunjske, a danas Ukrajine. U svibnju 1947. objavljuje pjesmu Fuga smrti u rumunjskom prijevodu, potpisanu pseudonimom Paul Celan. Krajem 1947. bje?i iz Rumunjske. U Be? sti?e preko Budimpešte, boravi u njemu do ljeta 1948. kad se nastanjuje u Parizu. U Be?u upoznaje Ingeborg Bachmann. Za njegovu pjesni?ku afirmaciju umnogome je zaslu?na Grupa 47. Objavio, me?u ostalim, Der Sand aus den Urnen, Mohn und Gedächtnis, Sprachgitter, Die Niemandsrose, Atemwende, Schneepaart. Njegovo tijelo prona?eno je 1. svibnja 1970. U Seini.