Boris Boris Greiner
Boris Greiner je ro?en 1959. godine u Zagrebu. Autorsko djelovanje zapo?inje 1983. Zajedno sa Stanislavom Habjanom ostvaruje niz projekata u raznim medijima (grafi?ki materijali, proza, performansi, izlo?be, akcije i eksperimentalni filmovi) u okviru dvadesetogodišnjeg konceptualnog projekta Greiner&Kropilak Mailart Office. Od 1992. sa S. Habjanom i Danijelom ?e?eljem djeluje u okviru umjetni?ke grupe Slipa Konfidenca. 2001. sa S. Habjanom, D. ?e?eljem i Borisom Cvjetanovi?em osniva umjetni?ku radionicu Petikat. 2003. završava dvadesetogodišnji autorski projekt Greiner&Kropilak Mailart Office i otada uglavnom djeluje samostalno. Dosad je objavio pet knjiga proze, ostvario dvadesetak samostalnih izlo?bi i performansa i snimio dvanaest filmova. Profesionalno se bavi grafi?kim dizajnom. ?ivi i radi u Zagrebu.