LÁSZLÓ LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI
LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI ro?en je 1954. Godine u gradu Gyula, u Ma?arskoj. Nekoliko je njegovih knji?evnih djela poslu?ilo kao predlo?ak za filmove redatelja Béle Tarra. Zahvaljuju?i specifi?nom knji?evnom stilu, László Krasznahorkai stekao je, poglavito na njema?kome govornom podru?ju, status gotovo kultnog pisca. Njegova su djela naišla na priznanja kritike od SAD-a do Japana. Susan Sontag prozvala ga je suvremenim ma?arskim majstorom apokalipse na tragu Gogolja i Melvillea. Napisao je osam romana, nekoliko zbirki pri?a i eseja, ali i pet filmskih scenarija.


László Krasznahorkai dobitnik je brojnih knji?evnih nagrada me?u kojima i najvišeg ma?arskog dr?avnog priznanja za knji?evnoumjetni?ko stvaralaštvo – “Nagrade Kossuth’’. 2014. godine nagra?en je i presti?nom “Nagradom America’’ za doprinos knji?evnosti.