Alessandro Alessandro Piperno
Alessandro Piperno (Rim, 1972.) diplomirao je francusku knji?evnost na rimskom sveu?ilištu Tor Vergata, gdje danas i predaje. Godine 2000. objavljuje kontroverzni kriti?ki esej o Marcelu Proustu, Proust antiebreo (Proust anti?idov). Prvi roman Con le peggiori intenzioni (S najgorim namjerama) objavljuje 2005. godine, i dobiva nagradu Viareggio i nagradu Campiello za najbolji prvi roman. Djelo izaziva polemike zbog beskompromisnog oslikavanja rimske ?idovske bur?oazije i talijanske zlatne mlade?i, a autor ga definira kao neku vrstu Portnoya, referiraju?i se na svoju bliskost s Philipom Rothom. Progon (Persecuzione) objavljuje 2010. godine - još provokativniji roman koji se temelji na optu?bi za napastovanje i koji u Francuskoj 2011. ulazi u finale zna?ajne nagrade Femina za najbolji strani roman. To je djelo ujedno prvi svezak diptiha Prijateljska vatra sje?anja (Il fuoco amico dei ricordi) – obiteljska saga koralnih dimenzija, iznimne narativne snage i beskompromisna pogleda na suvremenu ina?icu ljudske komedije. Inseparabili (Nerazdvojni) objavljuje 2012. godine, drugi dio diptiha koji autoru donosi najpresti?niju talijansku knji?evnu nagradu Strega.