Nada Nada Rocco
Ro?ena sam u Zagrebu, 15. rujna jedne davne godine (više se i ne sje?am koje), od oca Veljka, novinara i ribolovca, i majke Nade, dramske umjetnice. Tako je moj životni put bio ve? unaprijed jasno zacrtan. Od majke sam naslijedila ljubav prema kazalištu, a od oca ribi?ko strpljenje i ljubav prema prirodi i zdravom na?inu života. Kad god zatvorim o?i, preda mnom je božanska slika Velebita, planine koja me nau?ila kako je sve ono pravo što možeš na?i upravo u netaknutoj prirodi – i za naše zdravlje i za našu dušu. Na tom mjestu kojem se svake godine ponovo vra?am (zbog šumskih plodova i bilja, ?istog zraka, izvorske vode i tišine) prvi sam put došla u dodir s literaturom o sirovoj prehrani i njenim dobrobitima. Eto, samo sam vam htjela ispri?ati kako je sve po?elo.