Donald Ray Pollock Donald Ray Pollock
Prvu zbirku pri?a “Knockemstiff” Donald Ray Pollock objavio je s 53 godine. Pollock zaista potje?e iz mjesta Knockemstiff u Ohiju, gdje je ro?en 1954. i gdje su njegovi roditelji dr?ali prodavaonicu. U toj je prodavaonici i sam radio, sa 17 godina prekinuo je školovanje i zaposlio se u postrojenju za pakiranje mesa. Otišao je zatim u Floridu odakle se ubrzo vratio da bi se zaposlio u tvornici papira u mjestu Chillicothe u kojoj su radili i njegov otac i djed, a i on sljede?ih 30 godina. Dvaput se o?enio i razveo, ima k?er i ?esto je previše pio. Zavšio je kreativno pisanje na Sveu?ilištu u Ohiju. “U vje?noj borbi sa sotonom” njegov je prvi roman koji je dobio zadivljuju?e kritike diljem svijeta. U Francuskoj je 2012., u izboru najrelevantnijeg ?asopisa za knji?evnost – Lire – izabran za najbolji roman godine. Dobitnik je i Guggenheimove stipendije u kategoriji kreativnih umjetnosti.