Eleanor Catton Eleanor Catton
Eleanor Catton ro?ena je 1985. godine u Kanadi, a odrasla je u Christchurchu na Novom Zelandu. Danas ?ivi u Aucklandu, gdje predaje kreativno pisanje na Tehnološkom institutu Manakau. Njezin prvijenac The Rehearsal (2008) osvojio je nagradu Betty Trask, Nagradu za prvi roman Amazon.ca i NZSA Hubert Church nagradu za najbolju prvu knjigu. Godine 2013. objavljuje roman Luminari, kojim senzacionalno osvaja najpresti?niju svjetsku knji?evnu nagradu – Bookerovu nagradu. Tada ima 28 godina i najmla?a je dobitnica Bookera u povijesti te nagrade. Iste je godine nagra?ena i Guvernerovom nagradom – najzna?ajnijim kanadskim knji?evnim priznanjem.