Ioana Ioana Parvulescu
IOANA PÂRVULESCU ro?ena je u Brasovu 1960. godine, a danas ?ivi u Bukureštu i na Filološkom fakultetu predaje modernu rumunjsku knji?evnost. Bila je urednica knji?evnog ?asopisa România literara. S njema?koga i francuskoga prevela je nekoliko djela Mauricea Nadeaua, Angelusa Silesiusa i Rainera Marie Rilkea. Autorica je niza romana, ali objavljuje i poeziju, eseje, knji?evnu kritiku i teorijska djela. Za roman ?ivot po?inje u petak dobila je 2013. godine Europsku nagradu za knji?evnost.
Dosad je preveden na švedski i ma?arski, a trenutno se prevodi na engleski, francuski, poljski, bugarski, makedonski, srpski, albanski i slovenski.