Szilard Szilard Borbely
SZILÀRD BORBÉLY ro?en je 1. studenog 1963. godine u Fehérgyarmatu, krajnje sjeveroisto?nu predjelu Ma?arske nedaleko granice s Rumunjskom i Ukrajinom. Predavao je ma?arsku knji?evnost na Sveu?ilištu Lajos-Kossuth u Debrecenu i prevodio s njema?kog i engleskog jezika, a 1998. godine primljen je u Ma?arsku Akademiju. Prvotno je prepoznat kao pjesnik (prvu zbirku Adatok objavio je još kao student), no osim što se bavio poviješ?u knji?evnosti i esejistikom, autor je i nekoliko kazališnih komada. Njegova djela nagra?ena su nizom priznanja, poput presti?ne Nagrade Attila József, Nagrade Tibor Déry i Nagrade Füst Milán. Njegov prvi roman Nevoljnici — Zar je Mesija vec otišao? pojavio se 2013. godine i odmah izazvao javnu polemiku. Borbély je 19. velja?e 2014. godine u Debrecenu po?inio samoubojstvo.