Milko Milko Valent
Milko Valent, prozaik, pjesnik, dramati?ar, esejist i kazališni kriti?ar, ro?en je 6. srpnja 1948. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu diplomirao je filozofiju i komparativnu knji?evnost.

Suradnik je stotinjak ?asopisa, magazine i novina te mnogih radijskih programa i nekoliko internetskih portala. Zastupljen je u 25 antologija i 46 doma?ih te inozemnih izbora, pregleda i panorama poezije, proze, drame i eseja.
Za roman Umjetne suze kao najbolje knji?evno ostvarenje objavljeno u 2013. dobio je 2014. Nagradu Vladimir Nazor. S istim romanom bio je me?u pet finalista knji?evne nagrade Tportala za najbolji roman u 2013. godini