Kristian Kristian Novak
Kristian Novak (Baden-Baden, 1979.) djetinjstvo je proveo u Sv. Martinu na Muri. Gimnaziju je poha?ao u ?akovcu, diplomirao kroatistiku i germanistiku te doktorirao na Poslijediplomskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Šest godina radio je kao asistent na Odsjeku za germanistiku istoga fakulteta, a 2012. godine prelazi na Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci,
gdje danas predaje kao docent. Bavi se istra?ivanjima na podru?ju povijesne sociolingivistike, analize diskursa i jezi?ne biografistike. Od 1998. do 2009. godine bio je standardni reprezentativac RH u karateu; osvaja? je niza medalja na europskim i svjetskim prvenstvima.

Objavio je romane Obješeni (?akovec: Insula, 2005.) i ?rna mati zemla (Zagreb: Algoritam, 2013.) koji osvaja Nagradu Tportala za roman godine. ?rna mati zemla ubrzo je do?ivjela nekoliko stranih izdanja. Kazališna i filmska adaptacija su u tijeku.