Herta Herta M?llerHERTA MÜLLER rodila se u Rumunjskoj 1953., u Nitzkydorfu, selu u pokrajini Banat. U Temišvaru studira njema?ki i rumunjski jezik s knji?evnoš?u. Postaje ?lanicom Aktionsgruppe Banat, grupe pisaca kojima je materinji jezik njema?ki, a koja u vrijeme Ceausescuove diktature tra?i slobodu govora i pisanja. Nakon završetka studija zapošljava se u tvornici kao prevoditeljica, ali uskoro dobiva otkaz jer je odbila sura?ivati s rumunjskim tajnim slu?bama. U tom razdoblju svog ?ivota piše kratki poetski roman "Niederungen" ("Nizine"), koji, zbog stalnih problema s cenzurom, znatno izmijenjen, uspijeva objaviti tek 1982. g. Dvije godine kasnije objavljuje "Druckender Tango". U tim djelima s prezirom piše o hipokriziji seoskog ?ivota i okrutnosti te sredine prema pojedincima koji ?ive nekonformisti?ki.

Izvorni, necenzurirani, rukopis romana Niederungen uspijeva poslati u Njema?ku, gdje ga objavljuje Rotbuch Verlag. Kritika je oduševljena. Na Frankfurtskom sajmu knjiga H. Müller javno govori protiv diktature u Rumunjskoj. Nakon povratka ku?i zabranjeno joj je daljnje objavljivanje. Kako joj ?ivot u domovini postaje sve nepodnošljiviji, iseljava se 1987. g. s mu?em Richardom Wagnerom ( tako?er ?lanom Aktionsgruppe Banat ) na Zapad. Otada ?ivi u Berlinu.

Ve?ina djela H. Müller govori o aspektima njena vlastitog ?ivota u vrijeme najprimitivnijeg totalitarizma u Rumunjskoj ("Der Mensch ist ein grosser Fasan auf der Welt", 1986. g. – pri?a o naporima njema?ko-rumunjske selja?ke obitelji da se domogne putovnice i iseli na Zapad) ili o osje?aju otu?enosti i neukorijenjenosti u novo tlo koji pro?ima sve njene likove prebjega i disidenata ("Reisende auf einem Bein", 1989. g.). ?ivotno iskustvo koje je stekla u seoskoj sredini banatskih Švaba, a poslije i kao pripadnica njema?ke manjine, ne?e biti uobli?eno samo kao kritika primitivne ruralne kulture i brutalne dr?avne represije ve? ?e dose?i razinu same poezije koja odra?ava jedno degenerirano i turobno stanje svijeta.

Po?etkom devedesetih objavljuje dvije knjiga eseja ( "Der Teufel sitzt im Spiegel", 1991. g. i "Eine warme Kartoffel ist ein warmes Bett", 1992. g.) te roman "Der Fuchs war damals schon der Jager" (Lisica je ve? tada bila lovac).

Godine 1994. izlazi "Remen, prozor, orah i u?e" – roman kojim postaje poznata i priznata u cijelom svijetu i za koji dobiva mnoga priznanja, od kojih su najistaknutija njema?ka Kleistova nagrada (1994. g.) i Me?unarodna knji?evna nagrada IMPAC-Dublin (1997. g.). On je i kruna njena dotadašnjeg rada. Herta Müller dobitnica je i Nagrade Marieluise-Fleisser (1990. g. ) te europske nagrade za knji?evnost Aristeion ( 1995. g.).

Nakon romana "Remen, prozor, orah i u?e" objavila je još zbirku poezije i eseja Hunger nach Seide (1995. g.) te dva romana: "Heute wariech mir lieber nicht begegnet "(1997. g.) i "Im Haarknoten wohnt eine Dame" (2000. g.).