Franz Franz Kafka
Franz Kafka smatra se klju?nom figurom svjetske knji?evnosti 20. stolje?a. Ro?en je 3. srpnja 1883. godine u Pragu, u obitelji dobrostoje?ih njema?kih ?idova. Tijekom ?ivota objavio je niz kra?ih i duljih pripovijetki, poput Preobra?aja (1915.), i romane Proces (1925.), Dvorac (1926.) i Amerika (1927.). Onemo?ao zbog pogoršanja tuberkuloze grla, koja je u ono doba bila teško izlje?iva, preminuo je 3. lipnja 1924. godine u sanatoriju Kierling kraj Be?a, u 41. godini ?ivota. Kafka je pisao na njema?kom jeziku, a njegov nezamjenjivi i vizionarski knji?evni opus ubraja se u vrhunce moderne knji?evnosti. Utjecao je na niz svjetskih i europskih pisaca, poput Jorgea Luisa Borgesa, Alberta Camusa, Samuela Becketta, ali i Jonathana Franzena i Lászla Krasznahorkaija. O va?nosti ovog autora mo?da najbolje govore svima znani epiteti kafkijanski i kafkaeskno koji opisuju tjeskobu, apsurd ?ivljenja i otu?enje modernog ?ovjeka.