Kristian Novak Kristian NovakKristian Novak (Baden-Baden, 1979.) djetinjstvo je proveo u Sv. Martinu na Muri. Gimnaziju je poha?ao u ?akovcu, diplomirao kroatistiku i germanistiku te doktorirao na Poslijediplomskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Šest godina radio je kao asistent na Odsjeku za germanistiku istoga fakulteta, a 2012. godine prelazi na Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje danas predaje kao docent. Bavi se istra?ivanjima na podru?ju povijesne sociolingivistike, analize diskursa i jezi?ne biografistike. Od 1998. do 2009. godine bio je standardni reprezentativac RH u karateu; osvaja? je niza medalja na europskim i svjetskim prvenstvima.

 

Objavio je romane Obješeni (2005.) i ?rna mati zemla (2013.) koji osvaja Nagradu Tportala za roman godine, i Ciganin, ali najljepši (2016.). ?rna mati zemla ubrzo je do?ivjela nekoliko stranih izdanja, a kazališna i filmska adaptacija su u tijeku

Kristian Novak (Baden-Baden, 1979.) djetinjstvo je proveo u Sv. Martinu na Muri. Gimnaziju je poha?ao u ?akovcu, diplomirao kroatistiku i germanistiku te doktorirao na Poslijediplomskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Šest godina radio je kao asistent na Odsjeku za germanistiku istoga fakulteta, a 2012. godine prelazi na Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje danas predaje kao docent. Bavi se istra?ivanjima na podru?ju povijesne sociolingivistike, analize diskursa i jezi?ne biografistike. Od 1998. do 2009. godine bio je standardni reprezentativac RH u karateu; osvaja? je niza medalja na europskim i svjetskim prvenstvima.

Objavio je romane Obješeni (2005.) i ?rna mati zemla (2013.) koji osvaja Nagradu Tportala za roman godine, i Ciganin, ali najljepši (2016.). ?rna mati zemla ubrzo je do?ivjela nekoliko stranih izdanja, a kazališna i filmska adaptacija su u tijeku