Matt Matt Thorne
Matt Thorne ro?en je u Bristolu 1974. godine. Obrazovao se na Sveu?ilištu u Cambridgeu i na Sveu?ilištu St. Andrews. Nagra?eni je autor šest romana, od kojih je jedan adaptiran za film, i triju dje?jih knjiga. S Nicholasom Blincoeom 2000. godine uredio je antologiju Pozdravite svi Nove puritance, a s Borivojem Radakovi?em i Tonyjem Whiteom uredio je zbornik Hrvatske no?i. Voditelj je programa kreativnog pisanja na Sveu?ilištu Brunel u Londonu. Stalan je suradnik niza novina, televizijskih i radijskih emisija.