Lucia Lucia Berlin
LUCIA BERLIN (1936. – 2004.), ameri?ka spisateljica kratkih pri?a, ro?ena je u Juneau na Aljasci kao Lucia Brown. Odrasla je u nefunkcionalnoj obitelji (majka alkoholi?arka), a zbog o?eva zanimanja (rudarski inženjer) ?esto su mijenjali boravište, tako da joj je cijelo djetinjstvo i adolescentsko doba bilo protkano selidbama, od raznih dijelova SAD-a do ?ilea i Meksika. Godine 1941. otac odlazi u rat, a majka se s Lucijom i mla?om k?eri seli u El Paso kod oca, poznatog zubara ali tako?er alkoholi?ara.

Nakon rata obitelj odlazi u ?ile gdje, zahvaljuju?i o?evoj poziciji, vode raskošan život. Maj?in alkoholizam sve je teži, a Lucia obolijeva od skolioze, što ?e joj cijeli život ?initi velike poteško?e.

Godine 1955. po?inje studirati na Sveu?ilištu u New Mexicu, no ubrzo se udala i rodila dvoje djece. Nakon ro?enja drugog sina brak se raspao, no unato? teškoj životnoj situaciji uspješno je završila studij.

Ve? 1958. ponovo se udala, ovaj put za glazbenika Newtona, no ta je veza potrajala samo dvije godine. Potom je s djecom i Buddyjem Berlinom otišla u Meksiko, gdje joj je on postao tre?i muž. U tom braku rodila su se još dva sina. Nakon razvoda od Buddyja 1968. godine, Lucia je dobila mjesto profesorice na Sveu?ilištu u New Mexicu, no ve? se 1971. sa sinovima preselila u Kaliforniju.