Monique Monique Schwitter
Monique Schwitter ro?ena je 1972. u Zürichu, a od 2005. ?ivi u Hamburgu. U Salzburgu je studirala glumu i re?iju. Ostvarila je niz redateljskih i gluma?kih anga?mana u presti?nim kazališnim ku?ama. ?lanica je hamburške Slobodne akademije umjetnosti.

Za svoj prvijenac Kad snije?i kod krokodila (Wenn’s schneit beim Krokodil, 2005.) dobila je Nagradu Robert Walser i Nagradu za poticanje mladih knji?evnika švicarske Zaklade Schiller. Objavila je roman Uši nemaju pjesama (Ohren haben keine Lider, 2008.), dramski komad Himmels-W (2008.) i zbirku pripovijedaka Sje?anje zlatne ribice (Goldfischgedächtnis, 2011.). Za doprinos knji?evnosti dobila je Nagradu manuskripte (2013.).

Njezin iznimno uspješan roman Jedno u drugom (2015.) osvaja dvije najva?nije švicarske knji?evne nagrade: Schweizer Buchpreis (2015.) i Schweizer Literaturpreis (2016.).