Jesper Jesper Juul
Jesper Juul (1948.) danski je terapeut i autor nekoliko knjiga o roditeljstvu, ro?en u Vordingborgu. Nakon srednje škole, radi kao pomo?ni kuhar na brodu u isto?noj Aziji. Diplomirao je povijest i religijske znanosti na u?iteljskom fakultetu Marselisborg Seminarium, a potom je studirao povijest europskih ideja na Sveu?ilištu Aarhus u Danskoj. Rade?i kao u?itelj, socijalni radnik i u savjetovalištu za mlade, Juul stje?e obrazovanje u obiteljskoj terapiji u Danskoj, Nizozemskoj i SAD-u.

Godine 2007. osniva Family-lab International, savjetodavnu organizaciju koja odr?ava edukativne seminare za roditelje i srodne organizacije diljem svijeta. Pisao je mnoga djela u kojima obra?uje izazove roditeljstva poput Znati re?i ‘ne’ mirne savjesti, Hura! Idemo jesti!, Ovo sam ja! Tko si ti?: O bliskosti, poštovanju i granicama izme?u odraslih i djece, Obitelji s kroni?no bolesnom djecom.

Punih ?etvrt stolje?a proveo je na ?elu Skandinavskoga Kempler instituta. Na volontiranje s hrvatskim i bosanskim izbjeglicama i veteranima Domovinskog rata potaknuo ga je brak sa Zagrep?ankom Suzanom.

Juul je svjetsku slavu stekao knjigom Vaše kompetentno dijete: Prema novim temeljnim vrijednostima obitelji (1995.) u kojoj se suprotstavlja mnogim tradicionalnim odgojnim metodama, a knjiga je do?ivjela mnoga izdanja, prijevode na 16 jezika te je prodana u više od pola milijuna primjeraka.