REMEN, PROZOR, ORAH I RUŽE

Herta M?ller"?ini se teško ostvarivim napisati poetski roman o životu pod diktaturom, dakle onakav kojem je gotovo cijeli tekst temeljno napisan i ostvaren poeti?kim, lirskim re?enicama, po?esto s unesenim stihovima pjesnika, odnosno s brojnim pasusima, gotovo cijelim stranicama koje bi mogle funkcionirati kao pjesme u prozi, a da govori vrlo realisti?no i angažirano o konkretnom, represivnom režimu." Željko Kliment

 

„Vrijednost je umjetni?kog djela i u osvješ?ivanju stanja koje nam svakodnevica zastire. Napokon, beskompromisna Herta Müller pomo?i ?e nam da proširimo vlastiti prostor slobode. Budite sigurni da vam to treba.“ Ivan Jindra


„Iznimno mra?an, porazno otužuju?i roman o rumunjskom i svim sli?nim diktaturama, koji na za?udan na?in osvaja osebujnom spisatelji?inom poetikom neobi?nih slika, posebnih metafora, misli i slika iz sramotne i zastrašuju?e stvarnosti. Pred nama je pesimisti?no i mu?no djelo koje ipak nikako ne bi trebalo presko?iti.“ Tamar Horvat Kanjera


„Svojim se pisanjem Herta Müller ne odijeljuje od boli svijeta: ona je svakom svojom re?enicom, svakom slikom i mišlju kreiranom rije?ima, u sebi i kroz sebe prožima. Ona jest ta bol, ona jest taj 'potla?eni', gurnuti, vje?no udarani ?ovjek koji sa svoja dva pohabana kofera u ruci kao jedinim imetkom biva bacan od diktature do diktature, od poniženja do poniženja. Stoga njezina književnost pronalazi svoje puno opravdanje u onome što se zove 'istina svijeta'.

Velika umjetnost je ta koja nam svojom gestom na posredan i ujedno na najneposredniji mogu?i na?in uspijeva prenijeti istinu – onu koja postoji unutar svakog ?ovjeka, ali koja je zatrpana, zaboravljena, prebrisana. To ?ini umjetnost Herte Muller – vra?a ?ovjeka k njegovoj istini, k njemu samome.“ Tatjana Groma?a