DA MI JE DANAS BILO NE SUSRESTI SEBE

Herta M?ller

„Sve joj knjige žive od straha, ali, kako veli književnik Rolf Michaelis, to je i ?arolija umjetnosti njezine rije?i, sve te knjige ujedno osloba?aju od straha. Nakon nebrojenih knjiga koje se bave totalitarnim sustavima i progonima 20. stolje?a, Herta Müller uvodi novi ton, novu nadu i posve konkretni egzistencijalni iskorak u slobodu iz duboke jame totalitarnoga zarobljeništva.

Tko ?ita njezine knjige nikada ne?e do?i na ideju i klimaju?i ustvrditi: da, tako je to bilo, to je ve? poznato. Naprotiv, svijest ?itatelja uvijek se iznova opire novoj spoznaji: je li stvarno tako bilo? Je li stvarno tako? Autorica nam svojim pripovijedanjem doslovce name?e – rije? po rije? – samorefleksiju i prodor u vlastito srce, u vlastitu glavu, tamo gdje je svatko svoj vlastiti mo?nik, mogu?e i vlastiti tiranin.“ Zvonko Pandži?, Vijenac

Pro?itaj tekst!