ŠOPINGHOLI?ARKA U INOZEMSTVU

Sophie Kinsella

Sophie Kinsella svojom se prvom knjigom 'Tajni snovi jedne šopingholi?arke' uspjela zavu?i pod kožu gotovo svakoj ženi koja bjesomu?no kupuje sve ?ega se domogne i zatim to skriva od uku?ana, a mnogim je muškarcima uspjela objasniti zašto je ženama šoping gotovo važniji od života. Autorica 'ulazi' u ženski mozak u kojem, kao što je poznato, najve?i dio ipak zauzima 'centar za cipele'. Na vlastitom primjeru pokazuju?i kako se izvu?i iz za?aranog kruga minusa na kreditnoj kartici, Kinsella je, naravno, dobro unov?ila svoju 'bolest', a ?itateljima omogu?ila da se nasmiju. Vlatka Kolarovi?, Novi list