O DUHU ZAKONA

Georg M. Oswald

"Svojim djelom Montesquieu je utemeljio ustavno-pravnu teoriju demokratski ure?ene države. Sudskim trilerom 'O duhu zakona' M. Oswald opisuje kako se unutar trodiobe vlasti stvara carstvo sjena koje na suptilan na?in podržava društvenu elitu politi?ara, tvorni?ara i pravnika.

Kad bi Montesquieu ustao iz groba i vidio Oswaldovu Bavarsku – da odgovrimo na hipoteti?ko pitanje jednog kriti?ara – istoga bi trena pao nazad u grob.“ Dragan Jurak, Moderna vremena Info

Pro?itaj kritiku!

 

"U 'Frankfurter Allegemeine Zeitungu' Oswalda uspore?uju s Houellebeckom s kojim i nema previše zajedni?kog, posebno ne ideološki (Oswald je implicite lijevo), te s Bretom Eastonom Ellisom s kojim dijeli hladan pogled na japijevsku elitu (ovdje bez psiho-nasilja), no Oswalda bi se najlakše moglo definirati kao europski odgovor na Grishama, ameri?kog pravnika koji je postao hit-pisac sudskih trilera i kod kojeg, unato? peripetijama, individualni napor na kraju uglavnom doseže do pravde (sudske). Oswald je pak lišen ovog ameri?kog optimizma, on je svojevrski anti-Grisham, pa premda 'O duhu zakona' donekle sli?i na žanrovski roman (sudski triler) on to nije – nego je prakti?ki satira.“ Robert Periši?, Globus