OSTATAK

Tom McCarthy„Jedna od najdubljih scena nekog romana koju sam ikad pro?itao i zbog koje su me prošli trnci od glave do pete bavi se osje?ajem glavnog lika na platou ispred postaje podzemne željeznice kada ga na stotine ljudi mimoilazi a on, de facto bogat ?ovjek s osam i pol milijuna u džepu, dobiva nezaustavljiv poriv da prosi. To na koncu i ?ini, pruža ruke i zapomaže „Pomozite…pomozite… pomozite…“, ali rijeka ljudi oko njega nastavlja te?i ne primje?uju?i ga. On samo osje?a da želi „biti na to?no tom mjestu, u to?no to vrijeme i ?initi to?no tu radnju“. To ga ?ini koliko smirenim toliko napetim da se osje?a gotovo stvarnim!“ A. Trepši?, Lupiga 

Pro?itaj kritiku!

 
„Negativna marketinška procjena stvorila je od „Ostatka" literarnog mu?enika. S tom karizmom 2005. rukopis je prešao La Manche i dospio u Pariz gdje ga je izdala ku?a Metronome. Kad se kao strani roman vratio u Britaniju do?ekan je s ovacijama kritike, a na engleskom ga je prvi otisnuo neovisni britanski izdava? Alma. Povratak emigrantskog rukopisa je bio slavodobitan. Književnost je trijumfirala, a ugledne novine „Ostatak" su, redom, proglašavale instant klasikom engleske književnosti.“ Dragan Jurak, Moderna vremena Info

Pro?itaj kritiku!


„Na kraju knjige ?itatelj ostaje s prili?no gorkim okusom u ustima, jer sve pripovjedne i filozofske konotacije koje se u 'Ostatku' mogu na?i dovode do sljede?eg neizbježnog zaklju?ka, koji je zajedni?ki glavnom liku, piscu i ?itateljima: 'On zapo?inje kao hegelovski idealist, koji želi ukinuti materiju i sve pretvoriti u ideje. Do kraja knjige shva?a da svijet jest materija, da je sve to samo ostatak originalne eksplozije u svemiru koja se dogodila prije milijune godina. Život je, dakle, ostatak u filozofskom smislu, to je sve samo materija, stvari, sranje, nered." G.D., Dnevni kulturni info

Pro?itaj kritiku!