SASVIM OZBILJNA LJUBAVNA PRI?A

Lucía Etxebarr?a

Etxebarria je oštra i konkretna, no istodobno i temperamentna romanti?arka koja pokušava prona?i ljubav i ljepotu na najneuobi?ajenijim mjestima. Njezine pri?e, inspirirane stvarnim sudbinama, djeli?i su života koje volimo gurati pod tepih, a njezini likovi marginalki postaju nam bliski poput žena iz susjedstva. Ida Borovac, Plan B

"... junakinje Lucije Extebarrije na putu su pobune, potrage i samoostvarenja... Kompleksnost potrage ono je što izaziva autoricu..." Grozdana Cvitan, Zarez

"Etxebarrija je Španjoka novog tipa: temperamentna i liberalna. S jedne strane avangardna, a s druge strane malo ki?asta - ona je južnja?ka romanti?na feministica." Robert Periši?, Globus