RASJEDI

Nancy Huston„Knjiga donosi sasvim novi pogled na povijest zapadne civilizacije u posljednjih 60-ako godina. Ona nam kazuje na koji na?in djeca percipiraju svijet oko sebe, kako se naša uvjerenja i predodžbe o svijetu ljudima oblikuju ve? u djetinjstvu, te kako stavovi, ponašanje i rije?i roditelja mogu ostaviti duboke, traumati?ne tragove u životu djece – budu?ih odraslih ljudi.“ Patricija Vodopija, Novi list

 

"Rasjedi" imaju gotovo sve što se danas veže uz veliki, ameri?ki suvremeni roman, tipa Rothove "Ameri?ke pastorale", Eugenidesova "Srednjeg spola", ili Franzenovih "Korekcija". Tu je veliki povijesni otkos, veliko pitanje identiteta, velika generacijska dubina, veliko transatlantsko putovanje...“ Dragan Jurak, Moderna vremena Info

Pro?itaj kritiku!


„Osim što inzistira na relativizaciji identitetnog utemeljenja na nacionalnoj osnovi, Nancy Huston oštru kritiku upu?uje gospodarima brojnih ratova i sukoba te moderatorima društveno-povijesnih mijena, u pozadini kojih je uvijek pojedinac, usamljen, slab i nemo?an. Radi se o ozbiljnom, brižljivo gra?enom i višeslojnom romanu, prepunom potresnih i vrlo snažnih dionica te širokog raspona tema kao i prostorno-vremenske razvedenosti, uz vrlo uspjelu društveno-politi?ku i socijalnu kontekstualizaciju garniranu kriti?kim impulsom.“ Božidar Alajbegovi?, Vijenac

Pro?itaj kritiku!