LOMLJENJE VJETRA

Edo Popovi?„Edo Popovi? napisao je roman koji bismo mogli nazvati protestnim. 'Lomljenje vjetra' pri?a je smještena u blisku budu?nost u kojoj na teritoriju Hrvatske postoje Holding i Zona, dakle: ogra?eni gradovi i divlja zemlja. Rije? je o otvorenoj, gotovo pamfletskoj kritici neoliberalnog kapitalizma. Nabrijano, provokativno.“ Robert Periši?, Globus

 
"Lomljenje vjetra" u svih dvadeset poglavlja duhovita je, ironi?na, kriti?na proza koja kroz mo? jezika prikuplja poetiku otu?enog svakodnevlja. Roman dosljedno ocrtava egzistencijalnu tjeskobu urbanog ?ovjeka koja u novom dobu poprima samo razli?ite zna?ajke, ali njezina suština ostaje ista. Prolazna. "Utuvili smo si da smo važni, da odlu?ujemo, gradimo, stvaramo, ?inimo, stje?emo, mijenjamo, imamo, znamo, mislimo, posjedujemo, a zapravo samo prolazimo." Helena Sabli? Tomi?, Moderna vremena Info

Pro?itaj kritiku!


„Ova je knjiga lucidna kritika svega što smo u Hrvatskoj pogrešno napravili od rata naovamo i jasno sro?eno upozorenje kamo bi nas to moglo dovesti. Ima li svjetla na kraju tunela? Ne baš. Popovi? ga vidi u osamljenosti i svojevrsnoj izoliranosti iz društva. Njegov junak, doduše, živi i radi, ali na samoj margini na koju je dobrovoljno pristao. Je li pri tome sretniji od onog koji negdje u Lici ?uva pobijene ovce? Nikako. Obojica samo traju.“ Bojana Radovi?, Ve?ernji list

Pro?itaj kritiku!


„Zastrašuju?a budu?nost Hrvatske i sumorna slika današnjeg svijeta koja je uobli?ena u ovom romanu otkriva Popovi?a kao jednog od trenutno najeksplicitnije angažiranih pisaca u nas.“ Jagna Poga?nik, Jutarnji list

Pro?itaj tekst!