MOJE NO?NE MORE PRELIJEPE SU ZA OVAJ SVIJET

Zoran Ro?ko

"Židovski dje?ak kojeg je raznijela bomba mladoga muslimana-samoubojice pa greškom završava u dženetu; beskrajne mogu?nosti pervertiranog seksa s vanzemaljcima; detaljne kulinarske upute za guljenje, mariniranje i pe?enje spermija naraslih do veli?ine bivola; djevoj?ica koja na dnu rijeke susre?e boga i onda mu odgrize glavu zato što ju je pokušao poljubiti bez pitanja…

Katalog bizarnih scena, poreme?ene narativne logike i uvrnutih likova skupljenih me?u koricama zbornika fantazmagori?na naslova “Moje no?ne more prelijepe su za ovaj svijet..." Boris Postnikov, Novosti

Pro?itaj kritiku!