LJEPOTA JEDE LJUDE

Zoran Ro?ko

„Ja to vidim kao satiru na apokalipti?ke teme: da, 'Ljubav' nas spašava, ali od nas samih, jer smo cijelo vrijeme mi sami bili prepreka i samima sebi i 'višim' igrama, dio problema, a ne rješenja. Ovdje je to zamišljeno ne kao tragi?no, nego kao duhovito 'kona?no rješenje' tajne ljudske povijesti.

No naglašavam da ovo nije ni teološka ni filozofijska rasprava, nego jedno od mogu?ih knjiĹževnih, satiri?kih 'rješenja' Jobova problema. Naro?ito ako se uzme u obzir da je i sam stil romana deliri?an, gotovo barokan, cijanidno-poeti?an. Najkra?e: psihodeli?na, histeri?na satira na apokalipti?ke teme.“ Zoran Roško, Tportal

Pro?itaj intervju!