RUMUNJ

Bruce Benderson

Za "Rumunja" Bruce Benderson ka┼że da nije roman, ve? dnevnik: istinita pri?a o homoseksualnoj aferi u Rumunjskoj krajem devedesetih, pri?a o opasnoj i nestabilnoj vezi ameri?kog boema i neprivilegiranog isto?nog Balkanca. Sve što je napisano je istina: i taj neboder u Sibiu, i svi ti ro?aci, i taj pokvarni televizor s praznim limenkama.

Benderson je ?ak napisao i ono što je kanio prešutiti: udarce i batine koje je znao dobiti od Romulusa kad bi ga u krivom trenutku pokušao zagrliti ili poljubiti.“ Dragan Jurak, Moderna vremena Info

Pro?itaj kritiku!