DJEVOJ?ICA KOJA JE PREVIŠE VOLJELA ŠIBICE

Gaétan Soucy

„Soucy je, što bi rekli new ageri, odabrao tematski put kojim se rje?e ide: glavni junaci su mu brat i sestra koji su cijeli svoj dosadašnji život proveli na imanju izolirani od vanjskog svijeta, a roman po?inje na dan samoubojstva oca ovog tragi?nog dueta. Pri?a je ispri?ana jezikom neke zale?ene vilinske pri?e-kritika je ponovila za samim autorom da se tako govorilo u viteškim romanima- i taj feeling da se kre?eš bajkovitim prostranstvom odli?na je amortizacija za strahote koje ?e se otpetljavati kako se roman bude bližio kraju.“ Dario Grgi?, Hombre

Pro?itaj kritiku!