Zarobljenici rata

Tamara Jadrej?i?

U fokusu njezina interesa „mali“ su ljudi ?iju je svakidašnjicu rat stubkom izmijenio. Ona ih hvata onoga „dana kad je rat sišao s televizije“ i nepozvan narušio mir obiteljskog doma, u ?asu kad je „nekakav nepoznat strah isklju?io sve osje?aje i izbrisao sigurnost svakodnevne rutine“, u trenutku kad se ne mijenja samo izvanjski svijet koji postaje opasnim za življenje, nego i kad se, suo?eni s ratnom pogibelji, mijenjaju kaakteri ljudi, unutranji svijet osobnosti. Mirjana Juriši?, Obzor

 

Tamara Jandre?i? uspješno je izbjegla ono što se obi?no doga?a piscima koji pišu na stranom jeziku i u stranom svijetu, a što njihovu prozu ?ini u doma?em kontekstu pomalo nezgrapnom. Nema, naime, u nje težnje da se sve ili barem ponešto objasni stranom ?itatelju – nema bespotrebnog raspršivanja kako bi se dokazalo i pokazalo tko je dobar a tko loš ili ne daj bože ideoloških i politi?kih komentara, nezine su pri?e posve „?iste“, strukturalno savršene i zaokružene kratke pri?e koje se fokusiraju na pojedina?ne sudbine. Jagna Poga?nik, Jutarnji list