DI?I RUKU NA SEBE

Jean Am?ry„Samoubojstvo je prije svega slobodan ?in. Kvaka je u osje?aju na koji se poziva i sufi Uwais. Zajednica živih nema pojma da je za suicidanta upravo takav kraj života bio jedini prirodan. Smrt je znak života. Imate pjesme Krleže i Ujevi?a u kojima ovi poete pišu o tom zapanjuju?em iskustvu da je mogu?e biti živ a biti mrtav. Pitanje je može li se fantom ubiti? Ameryeva knjiga vrti se oko toga. Kao i oko preovladavaju?eg moralizatorskog i psihologijskog gledanja na stvari.“ Dario Grgi?, Moderna vremena Info

Pro?itaj kritiku!

 

„Slobodna smrt, prema Ameryju, najradikalniji je oblik slobode, njezin kona?ni i posljednji nama dohvatljiv izraz, jer ?ovjek koji se odlu?uje za slobodnu smrt ve? je slobodan, oslobo?en svih tereta života, odtere?en svih nužnosti, imperativa, dužnosti, te, u kona?nici, odtere?en tijela i svijesti, oslobo?en tereta bitka. No paradoks je da i nakon smrti slijedi odre?eni oblik neslobode, jer drugima ostaje da sude o nama, da rade s nama što ih je volja, da nas dugo pamte ili brzo zaborave, na što nemamo nikakva utjecaja.

Da se krivo ne shvati, Ameryjeva knjiga nije apologija samoubojstva, ve? afirmacija ljudske slobode i prava svakoga pojedinca na samostalno odlu?ivanje i izbor. A ?injenica da je Jean Amery 1978, nepune dvije godine nakon dovršenja rukopisa, po?inio suicid, svemu u knjizi napisanomu daje posebnu težinu.“ Božidar Alajbegovi?, Vijenac

Pro?itaj kritiku!